Πολιτική Cookies

Εισαγωγικό σημείωμα

Οι παρακάτω όροι χρήσης (εφεξής αναγράφονται ως «Όροι») ισχύουν για τον ιστότοπο με διεύθυνση https://www.fscarrental.gr (εφεξής αναγράφεται ως «Site» ή «Ιστότοπος», «Ιστοτόπου»). Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτούς τους όρους ή να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε τoυς προσεκτικά.

Με την πρόσβαση και τη χρήση του Site συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους. Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το Site

Σχετικά με την ιστοσελίδα

Ο ιστότοπος παρέχεται από την εταιρία "FS Car Rental" («εμείς» / «εμάς»). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Site κατά καιρούς και να αποσύρει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο που παρέχονται στο Site χωρίς προειδοποίηση.
(α) Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Site μόνο για δική σας προσωπική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα περιεχόμενο που παρέχεται στο Site για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.
(β) Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Site για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
(i) διάδοση οποιουδήποτε παράνομου, παρενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, επιβλαβούς, άσεμνου ή άλλης φύσης υλικού ή παραβίασης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(ii) η διαβίβαση υλικού που ενθαρρύνει τη συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, ή παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικα δεοντολογίας.
(iii) παρεμβολή σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη
(γ) Εάν παραβιάσετε αυτήν την διάταξη, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες και έξοδα που προκύπτουν από την παράβασή σας.
(γ) Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκτός Ελλάδος, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νόμων.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες μας

(α) Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
(β) Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για επιχειρησιακούς, ρυθμιστικούς, νομικούς ή άλλους λόγους.
(γ) Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας.
(δ) Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον ιστότοπο δεν έχει σφάλματα και ιούς, δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία εγγύηση σχετικά με αυτό.
(ε) Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την αποτυχία σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε τοποθεσία ή πρόγραμμα περιήγησης. Οποιαδήποτε τέλη πρόσβασης προκύπτουν για την πρόσβαση στον ιστότοπο (π.χ. χρεώσεις κλήσης) είναι δική σας ευθύνη.
(στ) Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και του γεγονότος ότι η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται λειτουργία εκτός του ελέγχου μας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με την Ιστοσελίδα.
(ζ) Παρότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη μέριμνα για την παροχή πρόσβασης στον Ιστότοπο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διαφθορά ή απώλεια δεδομένων που διατηρούνται στον υπολογιστή σας ή για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον υπολογιστή σας εξαιτίας της χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Πνευματική ιδιοκτησία

(α) Κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κανένα μέρος του Δικτυακού Τόπου δεν προορίζεται και δεν θα θεωρηθεί ότι μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο.
(β) Μπορούμε κατά την κρίση μας και χωρίς να αλλάξουμε την ειδοποίηση, να αφαιρέσουμε ή να αναστείλουμε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων που έγιναν στον Ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών

(α) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή τη μη διαθεσιμότητά του για:
(i) οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ζημίες (όπως απώλεια κερδών, επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάσεις ή υπεραξία)
(ii) τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας
(iii) τυχόν απρόβλεπτες απώλειες ή ζημίες.
(β) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου για να φτάσουμε στον αποδέκτη σας.
(δ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, λάθη, παραλείψεις ή ιό στον Ιστότοπο.
(ε) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό κατεβάσατε ή άλλως αποκτήσατε μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας που προκύπτουν από τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη τέτοιου υλικού.
(ζ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη λόγω οποιασδήποτε σύνδεσης που τοποθετείται στον Ιστότοπο σε έναν άλλο ιστότοπο για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Δικαίωμα για παρακολούθηση

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος (αλλά δεν εγγυόμαστε ότι θα) να παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνετε κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου για να διασφαλίσετε την τήρηση αυτών των Όρων.

Cookies

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Cookies στην υποσελίδα αναφοράς των Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφτείτε: https://www.allaboutcookies.org/

Ενημερώσεις - Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλες οι ειδοποιήσεις από εσάς σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλονται με στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Επικοινωνία.

Επικοινωνίες από εμάς

α) Εάν διαθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε από καιρό σε καιρό σημαντικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις αυτές μπορεί να αφορούν ζητήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
β) Ποτέ δεν θα σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού εμπορίου οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν δώσετε τέτοια συγκατάθεση, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή.
γ) Για ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με επικοινωνίες από εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

α) Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνουν δεσμευτικές για εσάς κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Κατά συνέπεια, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό.
β) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των προηγούμενων εκδόσεων, υπερισχύουν οι ισχύουσες και ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται ρητώς άλλως.

Κύριο δικαίωμα και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εσείς συμφωνείτε να υποβάλετε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας - λεπτομέρειες στη σελίδα Επικοινωνία.